Apakah Sendawa Membatalkan Puasa?

  • 1 min read
  • May 15, 2018

Apakah bersendawa membatalkan puasa seseorang?

Jawaban :

Bersendawa adalah keluarnya udara dari lambung melalui mulut yang disertai dengan suara ketika seseorang telah merasa kenyang.

Hanya sekadar bersendawa tidaklah membatalkan puasa seseorang, akan tetapi apabila bersendawa disertai dengan keluarnya sesuatu berupa makanan, maka dia harus meludahkannya. Lalu apabila ia menelannya secara sadar dan dalam keadaan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Sebaliknya apabila ia menelannya tanpa ada maksud untuk itu dan dia tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka puasanya tetap sah.

Al-Ramly berkata dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj (3/171) :

“Seseorang makan dan minum dalam porsi yang banyak di malam hari, dan diketahui bahwa kebiasaannya di pagi hari ia selalu bersendawa dan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, apakah dia harus dilarang dari perbuatannya yang telah disebutkan atau tidak? Dan apabila ia menyelisihinya apakah puasanya batal atau tidak?

Terdapat berbagai pandangan dalam masalah ini, dan jawabannya adalah ia tidak dilarang dari perbuatannya tersebut di malam hari, dan apabila dia berpagi hari dan dia bersendawa sebagaimana sendawa yang telah disebutkan, maka ia harus meludahkannya dan mencuci mulutnya, dan puasanya tidak batal karena hal tersebut, walaupun hal itu terjadi berulang kali, sebagaimana orang yang muntah.”

 

Wallaahu a’lam

Link : https://islamqa.info/ar/38565