Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 30 Ramadhan : al-Imam al-Bukhary Kembali ke Pangkuan Ilahi

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 30 Ramadhan tahun 256 Hijriyah al-Imam al-Bukhary Kembali ke Pangkuan Ilahi Pada hari ketiga puluh Ramadhan tahun 256 Hijriyah telah wafat seorang ulama besar bernama Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Imam al-Bukhary. Beliau adalah seorang imam kaum muslimin dalam bidang hadits, pengarang kitab […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 29 Ramadhan : Pendirian Kota al-Qayrawan

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 29 Ramadhan tahun 48 Hijriyah Pendirian Kota al-Qayrawan Pada hari kedua puluh sembilan Ramadhan tahun 48 Hijriyah gubernur Maghrib, ‘Uqbah bin Nafi’ kala itu memerintahkan pendirian Kota al-Qayrawan (Kairouan, Tunisia) untuk dijadikan sebagai pos utama militer Islam. Dari kota tersebut mereka akan bergerak pergi dan akan kembali. Kota tersebut juga […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 28 Ramadhan : Cahaya Islam Bersinar di Negeri Andalus

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 28 Ramadhan tahun 92 Hijriyah Cahaya Islam Bersinar di Negeri Andalus Hari kedua puluh delapan Ramadhan tahun 92 Hijriyah adalah awal dimulainya perang Syadzwanah (Wadi Lakkah/Guadelete) antara dua kubu Islam dan Kristen. Pada peperangan itu Allah Ta’ala memberikan pertolongan kepada golongan orang-orang yang beriman meskipun jumlah mereka sedikit dengan mengalahkan […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 27 Ramadhan : Tenggelamnya Dinasti al-Murabithun Di Maroko

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 27 Ramadhan tahun 539 Hijriyah Tenggelamnya Dinasti al-Murabithun Di Maroko Pada hari kedua puluh tujuh Ramadhan Tahun 539 Hijriyah adalah hari runtuhnya Dinasti al-Murabithun di Maroko dan berdirinya Dinasti al-Muwahhidun. Pada waktu itu pemimpin dinasti al-Murabithun, Tasyfin bin ‘Ali bin Yusuf bin Tasyfin terjatuh bersama kudanya dari tebing yang sangat […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 25 Ramadhan : Pertempuran ‘Ain Jalut

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 25 Ramadhan tahun 658 Hijriyah Pertempuran ‘Ain Jalut Pada hari keduapuluh lima di Ramadhan yang penuh berkah tahun 658 Hijriyah, terjadilah pertempuran ‘Ain Jalut yang mempertemukan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa Mesir Saif al-Din Quthuz dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuga Noyan. Allah Ta’ala memberikan pertolongan dengan […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 24 Ramadhan : Pendirian Masjid ‘Amr bin al-‘Ash

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 24 Ramadhan tahun 20 Hijriyah Pendirian Masjid ‘Amr bin al-‘Ash Masjid ‘Amr bin al-‘Ash adalah masjid pertama yang didirikan di Mesir dan di wilayah Afrika. Masjid ini didirikan di kota al-Fusthath (Fustat) sebuah kota yang dibangun oleh kaum muslimin setelah menaklukkan Mesir. Masjid ini dahulunya juga dikenal dengan nama masjid […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 23 Ramadhan : Wafatnya Seorang Ulama Bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 23 Ramadhan tahun 584 Hijriyah Wafatnya Seorang Ulama Bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany Pada hari kedua puluh tiga di bulan Ramadhan yang penuh berkah tahun 584 Hijriyah, telah wafat di kota Hamat seorang ulama bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany pada usia sekitar 97 tahun. Beliau dikuburkan di Damaskus di gunung […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 22 Ramadhan : Kembali Dari Perang Badr Dengan Pahala Dan Kemenangan

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 22 Ramadhan tahun 2 Hijriyah  Kembali Dari Perang Badr Dengan Pahala Dan Kemenangan Pada hari kedua puluh dua Ramadhan tahun kedua Hijriyah. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta para sahabatnya kembali ke Kota Madinah dengan membawa dua keuntungan yaitu berupa ganjaran pahala dan kemenangan. Orang-orang yang beriman pun bergembira menyambutnya. […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 21 Ramadhan : Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 21 Ramadhan tahun 95 Hijriyah Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia Pada hari kedua puluh satu Ramadhan tahun 95 Hijriyah, tepatnya pada hari Jumat telah meninggal dunia al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy di negeri Irak pada usia sekitar 54 tahun. Ketika kabar meninggalnya al-Hajjaj ini sampai kepada al-Hasan al-Bashry, beliau seketika […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 20 Ramadhan : Kemenangan Besar Bagi Kaum Muslimin

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 20 Ramadhan tahun 8 Hijriyah Kemenangan Besar Bagi Kaum Muslimin   Pada hari kedua puluh bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya memasuki kota Makkah dengan mendapat kemenangan dan pertolongan Allah Ta’ala [al-Qaul al-Mubin fi Sirah Sayyid al-Mursalin, hlm. 341]. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa […]
 • 1 min read
 • May 19, 2018
Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 19 Ramadhan : Gugurnya Khalifah Keempat Sebagai Syahid

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 19 Ramadhan tahun 40 Hijriyah Gugurnya Khalifah Keempat Sebagai Syahid Pada hari kesembilan belas Ramadhan tahun 40 Hijriyah telah gugur sebagai syahid Khalifah al-Rasyid ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu ditangan seorang Khawarij yang sesat bernama ‘Abd al-Rahman bin Muljam. Dia termasuk salah satu diantara tiga orang khawarij yang berkumpul […]
 • 2 min read
 • May 19, 2018