Hukum Orang yang Shalat Tapi Tidak Puasa Ramadhan

  • 1 min read
  • May 31, 2018

Pertanyaan:

Apakah orang yang masih mendirikan shalat namun tidak menjalankan puasa tanpa ada uzur apapun bisa dihukumi kafir?

Jawaban:

Barangsiapa yang meninggalkan puasa karena mengingkari kewajibannya, maka berdasarkan konsensus para ulama (ijma’) dia telah kafir.

Sedangkan bagi yang tidak melaksanakannya karena rasa malas atau meremehkannya, maka dia juga telah kafir menurut pendapat sebagian ulama.

Akan tetapi, pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak dihukumi kafir, namun dia berada dalam masalah besar karena telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang telah disepakati (ijma’) kewajibannya.

Oleh karena itulah, orang yang seperti itu layak mendapatkan bimbingan, bahkan hukuman dari pemerintah agar menjadi jera. Selain itu, dia juga wajib mengganti (qadha) puasa yang telah dia tinggalkan pada hari lain serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

(Lih: Fatawa al Lajnah hal. 10/143)

Wallahu a’lam.

 

Sumber: https://islamqa.info/ar/12654