Peristiwa 10 Ramadhan : Wafatnya Menteri Nizham al-Mulk

  • 1 min read
  • May 18, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

Wafatnya Menteri Nizham al-Mulk

10 Ramadhan tahun 485 Hijriyah

Pada hari kesepuluh bulan Ramadhan yang penuh berkah tahun 485 Hijriyah, umat Islam kehilangan seorang tokoh besar, dia adalah Nizham al-Mulk, seorang perdana menteri (Kesultanan Saljuk) bernama Abu ‘Ali al-Hasan bin ‘Ali bin Ishaq al-Thusy, seorang pemuka agama dan dia adalah salah seorang perdana menteri yang terhormat.

Ibnu al-Sam’any berkata:

“Dia adalah simbol kemuliaan dan kedermawanan, majelisnya selalu penuh dengan para ulama ahli Quran dan fiqih. Dia membangun sekolah-sekolah di berbagai kota, sangat mementingkan ilmu dan dia pun mengajarkan imla’ hingga hadits. Dia hidup hingga berumur 78 tahun.

Pada malam kesepuluh bulan Ramadhan datang kepadanya seorang pemuda berpenampilan seperti penganut sufi dari aliran Bathiniyyah, menceritakan sebuah kisah kepada sang Menteri. Namun tiba-tiba pemuda itu menusuk dadanya dengan sebuah pisau dan membunuhnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa, ini adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Maliksyah (Sultan Saljuk ketika itu), wallahu a’lam.” [Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar man Dzahab, Jilid 5, hlm. 362].

 

Sumber : https://ramadaniat.ws/home#events