Peristiwa 18 Ramadhan : Wafatnya Saif Allah al-Maslul (Khalid bin al-Walid)

  • 1 min read
  • May 19, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

18 Ramadhan tahun 21 Hijriyah

Wafatnya Saif Allah al-Maslul (Khalid bin al-Walid)

Pada hari kedelapan belas bulan Ramadhan tahun 21 Hijriyah, wafatlah seorang sahabat Rasulullah Khalid bin al-Walid Radhiyallahu ‘anhu yang dikenal dengan julukan Saif Allah al-Maslul (Pedang Allah yang Terhunus). Beliau telah banyak terlibat dalam penaklukan dan peperangan melawan dua kekaisaran besar (Romawi dan Persia). Seluruh hidupnya ia habiskan di medan perang, menyerang atau diserang, berjihad demi menjunjung tinggi kalimat tauhid dan menolong agama Allah.

Menjelang kematiannya Khalid bin al-Walid berkata,

“Sungguh aku telah ikut serta dalam 100 peperangan atau lebih, tidaklah sejengkal di bagian tubuhku ini kecuali ada luka bekas sabetan pedang, tusukan tombak atau lemparan panah. Dan inilah aku sekarang akan mati diatas ranjangku tergeletak seperti matinya seekor unta. Mata para pengecut tidak akan tertidur. Tidaklah suatu amalan yang lebih aku harapkan dari pada perkataan Laa ilaha illa Allah dan aku selalu bertameng dengannya.” [Asad al-Ghabah, Jilid 2, hlm. 140].