Peristiwa 21 Ramadhan : Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia

  • 1 min read
  • May 19, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

21 Ramadhan tahun 95 Hijriyah

Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia

Pada hari kedua puluh satu Ramadhan tahun 95 Hijriyah, tepatnya pada hari Jumat telah meninggal dunia al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy di negeri Irak pada usia sekitar 54 tahun. Ketika kabar meninggalnya al-Hajjaj ini sampai kepada al-Hasan al-Bashry, beliau seketika sujud syukur dan berkata, “Ya Allah sesungguhnya Engkau telah mematikan dia, maka matikanlah pula peraturannya dari kami”.

Al-Hajjaj meninggal dan dikuburkan di kota Wasith. Kuburannya diratakan dan disirami dengan air (agar tidak terlihat) [Wafayat al-A’yan, Jilid 2, hlm. 53].