Peristiwa 23 Ramadhan : Wafatnya Seorang Ulama Bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany

  • 1 min read
  • May 19, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

23 Ramadhan tahun 584 Hijriyah

Wafatnya Seorang Ulama Bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany

Pada hari kedua puluh tiga di bulan Ramadhan yang penuh berkah tahun 584 Hijriyah, telah wafat di kota Hamat seorang ulama bernama Usamah bin Mursyid al-Kinany pada usia sekitar 97 tahun. Beliau dikuburkan di Damaskus di gunung Qasiyun. [Tadzkirah al-Huffazh, al-Dzahaby, Jilid 4, hlm. 99].

Ibn al-Shabuny berkata tentangnya,

“Beliau adalah seorang pemimpin dan seorang ulama, Abu al-Muzhaffar Usamah bin Mursyid bin ‘Ali bin Muqallid bin Nashr bin Munqid al-Kinany al-Syaizary. Beliau berasal dari keluarga yang terkenal dengan keberanian, keutamaan dan keturunan bangsawan. Beliau juga banyak menulis karangan ilmiyah yang bermanfaat, memiliki banyak prestasi, dan keluasan dalam ilmu bahasa arab, karya tulis dan syair.”

Beliau pernah berkata dalam sebuah syairnya:

Tidaklah jiwaku ini tenang bersabar bertemu kalian

Tidak pula ridha akan jauhnya tempat dari kalian

Akan tetapi hari-hariku berlalu dengan jauhnya jarak antara kita

Jasadku meninggalkan kalian akan tetapi hatiku dekat

Jika suatu tempat mengumpulkan kita setelah berpisah

Pasti kalian sudah cukup bagiku daripada dunia dan perhiasannya.

[Takmilat Ikmal al-Ikmal fi al-Ansab wa al-Asma’ wa al-Alqab, hlm. 112]