Peristiwa 25 Ramadhan : Pertempuran ‘Ain Jalut

  • 1 min read
  • May 19, 2018

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan

25 Ramadhan tahun 658 Hijriyah

Pertempuran ‘Ain Jalut

Pada hari keduapuluh lima di Ramadhan yang penuh berkah tahun 658 Hijriyah, terjadilah pertempuran ‘Ain Jalut yang mempertemukan antara kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasa Mesir Saif al-Din Quthuz dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuga Noyan. Allah Ta’ala memberikan pertolongan dengan kemenangan besar bagi kaum muslimin dan kekalahan yang meluluhlantakkan pasukan Mongol. Sehingga Negeri Syam dan Palestina pun terbebas dari kekejian bangsa Mongol. Umat Islam dan peradaban mereka pun selamat dan kehancuran. [Dzail Mir’at al-Zaman, Jilid 1, hlm. 361, dan al-Mukhtashar fi Akhbar al-Basyar, Jilid 3, hlm. 205].