Peristiwa 9 Ramadhan : Pertempuran Bilath al-Syuhada’

  • 1 min read
  • May 18, 2018

Momentum Bersejarah di Bulan Ramadhan

Pertempuran Bilath al-Syuhada’

9 Ramadhan tahun 114 Hijriyah

Pada hari kesembilan bulan Ramadhan yang penuh berkah pada tahun 114 Hijriyah berakhir sudah pertempuran Bilath al-Syuhada’ yang terjadi di negeri Perancis diantara kota Tur dan Bawatiyah (Tours dan Poitiers), Dibawah pimpinan ‘Abd al-Rahman al-Ghafiqy, sedangkan tentara Perancis dipimpin oleh Charles Martel.

Ketika itu pasukan kaum muslimin terhimpit sehingga terpaksa mundur dan tidak berhasil memenangkan pertempuran setelah kehilangan beberapa pejuang yang gugur sebagai syahid.

Penulis kitab Nafhu al-Thib mengatakan,

“Abd’ al-Rahman al-Ghafiqy menyerbu pasukan Perancis dan ketika itu terjadi padanya beberapa peperangan dengan mereka, pasukannya kalah dan itu terjadi di bulan Ramadhan tahun 114 Hijriyah disebuah tempat yang dikenal dengan Bilath al-Syuhada’ (tempat gugurnya para syahid) dan dengan nama itulah perang ini dikenal dalam sejarah”. [Nafhu al- Thib min Ghusni al-Andalus al-Rathib, Ihsan ‘Abbas, Jilid 1, hlm. 236].

 

Sumber : https://ramadaniat.ws/home#events