Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 21 Ramadhan : Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 21 Ramadhan tahun 95 Hijriyah Al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy Meninggal Dunia Pada hari kedua puluh satu Ramadhan tahun 95 Hijriyah, tepatnya pada hari Jumat telah meninggal dunia al-Hajjaj bin Yusuf al-Tsaqafy di negeri Irak pada usia sekitar 54 tahun. Ketika kabar meninggalnya al-Hajjaj ini sampai kepada al-Hasan al-Bashry, beliau seketika […]
  • 1 min read
  • May 19, 2018