Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 30 Ramadhan : al-Imam al-Bukhary Kembali ke Pangkuan Ilahi

Peristiwa-Peristiwa Bersejarah di Bulan Ramadhan 30 Ramadhan tahun 256 Hijriyah al-Imam al-Bukhary Kembali ke Pangkuan Ilahi Pada hari ketiga puluh Ramadhan tahun 256 Hijriyah telah wafat seorang ulama besar bernama Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Imam al-Bukhary. Beliau adalah seorang imam kaum muslimin dalam bidang hadits, pengarang kitab […]
  • 1 min read
  • May 19, 2018