Muslimah

Wanita Ini Tidak Menemukan Orang Miskin Untuk Diberi Makanan Dari Fidyah Puasanya, Bolehkan Dia Menggantinya Dengan Sedekah Harta?

Soal: Saya seorang wanita pengidap penyakit menahun. Dokter saya menyarankan agar saya tidak usah puasa selamanya. Tapi saya tidak bisa menemukkan orang miskin untuk diberi makan. Berapa yang harus saya infaqkan jika diuangkan? Jawaban: Kita bermohon kepada Allah, semoga Dia anugerahkan kesembuhan untuk anda. Dan menjadikan sakit anda ini sebagai penggugur dosa dan meninggikan derajat anda […]
  • 2 min read
  • Jul 11, 2018
Puasa

Siapa Orang Miskin yang Berhak Menerima Fidyah dan Kadarnya?

Soal: Apakah orang miskin penerima fidyah itu dipersyaratkan harus baligh dan mukallaf(terkena beban syariat)? Dan apabila seseorang ingin memberi makan tigapuluh orang miskin, apakah anak-anak orang miskin dan yang menjadi tanggungannya bisa masuk dalam bilangan 30 itu? Apakah boleh menggantikan makanan dengan uang? Bagaimana kadar ukuran makanan ini? Jawaban: Pertama: Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mampu […]
  • 2 min read
  • May 31, 2018
Puasa

Kadar Fidyah Orang Sakit atau Lanjut Usia

Soal: Orangtua saya berbuka (tidak berpuasa) selama sebulan penuh di bulan Ramadhan karena tidak mampu berpuasa, karena telah lanjut usia dan sakit. Kemudian beliau wafat sebelum mengqadha’ puasa sebulan tersebut. Kemudian kami membayar kafarat untuknya dengan mengeluarkan harta (uang) untuk diberikan kepada orang-orang fakir, kemudian kami mendengar bahwasanya kafarat tidak diperbolehkan kecuali dengan makanan. Apakah […]
  • 2 min read
  • May 31, 2018