Ramadhan dalam Sejarah

Peristiwa 9 Ramadhan : Pertempuran Bilath al-Syuhada’

Momentum Bersejarah di Bulan Ramadhan Pertempuran Bilath al-Syuhada’ 9 Ramadhan tahun 114 Hijriyah Pada hari kesembilan bulan Ramadhan yang penuh berkah pada tahun 114 Hijriyah berakhir sudah pertempuran Bilath al-Syuhada’ yang terjadi di negeri Perancis diantara kota Tur dan Bawatiyah (Tours dan Poitiers), Dibawah pimpinan ‘Abd al-Rahman al-Ghafiqy, sedangkan tentara Perancis dipimpin oleh Charles Martel. […]
  • 1 min read
  • May 18, 2018